Legalizacija gorskokolesarskih poti
22. oktobra 2020

Kje se lotiti gradnje oziroma legalizacije poti, kako do lastnikov, katera soglasja potrebujete in kako jih pridobiti? Lastniki, občina, Zavod za gozdove … Tadej Tekavčič je pripravil osnovne napotke.

Saj ne, da prej nismo vedeli, a na septembrski okrogli mizi o razvoju gorskega kolesarstva v prestolnici na Ljubljana MTB vikendu so spet sklenili, da graditelji in razvijalci našega športa po vsej Sloveniji potrebujejo podporo pri legalizaciji poti, za začetek takšno v obliki navodil, kako se prebiti med kupi zakonov in dobiti drugi kup, kup dovoljenj.

Tadej Tekavčič (Golovec trails) je za začetek pripravil naslednje osnovne informacije za vse, ki želite poti zgraditi po uradnih postopkih oziroma legalizirati že obstoječe.

Takole pravi Tadej:

Na vaš primer vzpostavitve uradnih gorskokolesarskih poti lahko vplivajo še številni dejavniki, zato imejte v mislih, da je to le glavni okvir, po katerem lahko začnete. Zaradi kompleksnosti zakonodaje in številnih možnih pristopov dopuščamo možnost, da so navodila v kateri od točk napačna.

Imate svojo izkušnjo in/ali nasvet glede pristopa k legalizaciji? Sporočite ga!

Kaj potrebujem?

Za legalizacijo poti potrebujete dovoljenje lastnika/lastnikov gozdov, občine in pa Zavoda za gozdove.

Če bi radi vzpostavili t.i. dvonamensko pot na obstoječi planinski poti, si poglejte informacije na spletni strani PZS.

Postopajte po naslednjih korakih:

1. Preglejte možnosti za vzpostavitev nove/novih poti

1.1. Conacija

Na podlagi conacije gozdnega prostora z vidika dovoljene rabe za hojo, kolesarjenje in ježo obstajajo cone A, B, C in D. V coni A naj ne bi bilo rabe gozda razen hoje po določenih poteh, v coni B naj bi bila poleg peš hoje dovoljena tudi jahanje in vožnja s kolesi po označenih vlakah ali poteh, vendar samo izjemoma, ob podrobni presoji, v coni C jahanje, vožnja s kolesi po označenih vlakah ter peš hoja, v cono D pa sodijo vsa druga območja, kjer je raba gozda poljubna, a skladna z zakonodajo, režim rabe posameznih gozdnih cest za negozdarske rabe pa je treba dogovoriti z lastniki gozdov in z občinami. Vsak investitor mora pred označitvijo vlake za vožnjo s kolesi ali ježo ne glede na to, ali gre za cono B, C ali D, pridobiti o nameri pozitivno mnenje ZGS ter soglasje vseh lastnikov gozdov, prek katerih poteka vlaka. Vlake tudi po označitvi za kolesarjenje ali ježo še naprej ostajajo v osnovi gozdne prometnice, ki so prvenstveno namenjene gospodarjenju z gozdom.

Conacija gozdov v Sloveniji
Conacija gozdov v Sloveniji, vir Zavod za gozdove Slovenije

1.2. Lastniki

Pred vsakim posegom v gozd potrebujete tudi podpisano soglasje lastnika. Glede na razdrobljenost gozdnih zemljišč v Sloveniji bo najverjetneje tole vaš največji izziv. Če že poznate lastnika gozda, vam bo delo močno olajšano. Če lastnikov ne poznate, pa na enem od zgoraj omenjenih pregledovalnikov izberite sloj “zemljiški kataster” in poiščite št. katastrske občine in številke vaših parcel. Za lažjo orientacijo v prostoru predlagamo, da v pregledovalniku Atlas okolja izberete podlago LIDAR in pa sloj zemljiški kataster.

Ko boste imeli zbrane podatke, se registrirajte na spletnem portalu E-sodstvo, kjer lahko najdete podatke o lastnikih zemljišč (imena in naslove). Za pristop do lastnikov oz. pridobitev njihovih kontaktov (email, telefonske številke) pa je žal potrebne nekaj iznajdljivosti.

Lastniške parcele
Lastniške parcele

Pri pridobivanju kontaktov oz. pristopu k lastnikov vam (naj bi) lahko pomagajo tudi revirni gozdarji. Poiščite svojega na www.zgs.si.

Če je vaš idealen teren za nov trail na državnem zemljišču, pa se obrnite na Slovenske državne gozdove: sidg.si

2. Pridobivanje soglasij

Spodnji vrstni red pridobivanja soglasij ni predpisan.

2.1. Lastniki

Za vsako zemljišče, po katerem bo potekal vaš novi trail, boste potrebovali tudi podpisano soglasje lastnika oz. lastnikov. Priporočamo pripravo pogodbe, kjer se boste ustrezno dogovorili o gradnji poti, načinu urejanja, času veljavnosti soglasja, odgovornosti, morebitnem nadomestilu itd. Zadostuje enostavno soglasje, ki ni nujno overjeno.

Poznamo nekatere primere, kjer je praksa za izplačilo nadomestila v višini 0,1 – 0,2 €/tekoči m traila. Jasno pa je, da bodo v praksi seveda tudi velika odstopanja zaradi interesa kapitala.

2.2. Zavod za gozdove

Izpolnite Vlogo za izdajo soglasij in jo pošljite na vašo območno enoto.

Priporočamo, da izdelate tudi GPX sled bodoče poti, pripravite opis, opišete način gradnje, oceno širine proge, uporabe materialov, tehnik gradnje itd. Morda dodajte tudi kakšno simbolično fotografijo.

Pred pridobitvijo dovoljenja bo po potrebi ZGS za mnenje vprašal tudi Zavod RS za varstvo narave.

2.3. Občina

Vaše načrte predstavite na vaši občini. Poiščite oddelek občine, ki se ukvarja s prostorom oz. specifično gozdom. Predlagamo pripravo krajšega načrta gradnje poti, predstavitev načrtov upravljanja in splošnih zastavljenih ciljev. V kolikor na občini predstavite tudi vse prednosti, ki jih urejene poti predstavljajo, so vam lahko tudi v veliko pomoč pri prepričevanju lastnikov in pomoči pri morebitnem financiranju. Predstavite primere dobrih praks iz drugih območji!

Pomagajo lahko vam tudi z pri prepričevanju lastnikov z javnim pismom o nameri.

3. Ureditev poti

Šele po pridobitvi vseh zgoraj omenjenih soglasij in potrdil lahko začnete z gradnjo oz. urejanjem poti. Spoštujete dogovorjena in zahtevana navodila s strani ZGS, lastnikov in občine.

3.1. Označitev

Slovenska zakonodaja uradne označitve gorsko kolesarskih “trailov” ne pozna.

Če je vaše planinsko društvo naklonjeno razvoju trailov, je možen dogovor glede označitve s tako imenovano “turnokolesarsko markacijo”. Uporabna je tudi za navezovalne turnokolesarske poti.

Obstaja označevanje trailov po “britanski” lestvici, ki nam je bolj domače, zaradi označevanja s smučišč.

Poznamo pa tudi označitve trailov po težavnosti poti po sistemu IMBA Europe.

3.2. Financiranje (samo nekaj nasvetov)

  • Preglejte vse vaše možnosti za financiranje v sklopu občine, slovenskih in evropskih razpisov: www.podjetniski-portal.si; www.cnvos.si; www.fundacijazasport.org;
  • Predstavite vaš projekt in možnost sponzoriranja lokalnim podjetjem;
  • Uredite poti s pomočjo lokalne skupnosti in pridobite sredstva z izvajanjem aktivnosti (tečaji, vodenja, šole itd.) na vaših poteh;
  • Ponudite plačljiv prevoz (shuttle), dodatno ponudbo (nastanitve), karto ali kakšno drugo povezano dejavnost.

Preberi še

Poročilo okrogle mize o razvoju MTB v Ljubljani, uporabno tudi drugod
Kolumna: legalizacija gorskokolesarskih poti in problemi pri pridobivanju dovoljenj

Sledite nam