škabrijelka
22. decembra 2022

Mestni PR Nove Gorice je tako udaril, da na mtb.si objavljamo zadnji. Pa saj ne spremeni dosti, ker ste naši bralci Škabrijelko že tako furali …

Pri novogoriškem TCS, društvu graditeljev gorskokolesarskih poti, so pljunili v roke in poleg zahtevne gradnje ob pomoči Mestne občine Nova Gorica nabrali tudi vsa potrebna soglasja in dovoljenja. To pomeni 3,4 km legalnega spusta od razglednega stolpa na vrhu Škabrijela do kromberškega gradu z okoli 500 m višinske razlike.

Tehnično bo pot legalizirana takrat, ko traso (v naslednjem letu) prilagodijo zahtevam v dokumentaciji. A to ne pomeni spreminjanja poteka poti, le označitev in ureditev prečkanja cest, so nam potrdili pri TCS.

Škabrijelka na Trailforks

Na www.nova-gorica.si so zapisali:

“Gorsko kolesarjenje danes predstavlja eno izmed bolj priljubljenih aktivnosti na prostem. Zelo se razvija tudi gorski kolesarski turizem. Projekt legalizacije enoslednice Škabrijelka na Škabrijelu je del dolgoročnega razvoja gorskega kolesarjenja, saj na območju Goriške in Vipavske doline obstaja potencial za razvoj gorskega kolesarjenja kot profesionalnega športa ter pomembnega dejavnika pri ponudbi turističnih produktov naše turistične destinacije. Škabrijelka je na novo zgrajena gorska kolesarska pot, dolga skoraj štiri kilometre, ki se začne na razglednem vrhu Škabrijela. Speljana je po gozdnih površinah s krajšimi odseki po makadamskih poteh v ohranjenem naravnem okolju.”

društvo tcs
Člani TCS s podžupanom Simonom Rosičem (tretji z desne)

Branko Belingar, predsednik Društva TCS, komentira:

“Če k vsemu naštetemu dodamo še pokrajinsko raznovrstnost, v katero je Škabrijelka umeščena, bogato kulturno dediščino, zgodovino, vrhunsko kulinariko ter celoletno blago klimo, nam Škabrijelka ponuja izkušnjo, ki je na tako kratkih razdaljah in času ne moremo doživeti skoraj nikjer drugje. Navkljub atraktivni in razvejani infrastrukturi pa se ta segment kolesarjenja v Sloveniji srečuje z največjimi problemi na zakonodajnem področju, saj njegov razvoj močno ovirajo številni zakonodajni predpisi. In prav na tem mestu je glavno vlogo odigrala Mestna občina Nova Gorica. Posebej se zahvaljujemo podžupanu Simonu Rosiču in Ani Kobe z Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo mestne občine. Skupaj smo po dolgotrajnih birokratskih postopkih uspeli Škabrijelko uvrstiti na seznam redkih legalnih gorsko kolesarskih poti v Sloveniji.”

Podžupan Simon Rosič izraža zadovoljstvo ob prvih oprijemljivih rezultatih na tem področju:

“Gorsko kolesarjenje ni samo športna aktivnost. Gorsko kolo je namreč odlično orodje, ki omogoča obiskovalcem umirjeno doživljanje destinacije in njenega naravnega okolja, skozi katerega potujejo, hkrati pa ustvarja ekonomske koristi za večje število deležnikov. Dolgoročni cilj Mestne občine Nova Gorica na področju gorskega kolesarjenja je urediti območje, bodisi eno ali več, ki bodo delovala kot športni parki. Poleg določitve samega območja je potrebno določiti tudi primeren model upravljanja in vzdrževanja športne infrastrukture. V sodelovanju z društvom TCS smo začeli z legalizacije prve gorsko kolesarske enoslednice v naši občini in sicer Škabrijelke. V ta namen smo pridobili projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), vodno soglasje, mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Zavoda za gozdove. V letu 2023 se bo začelo z urejanjem enoslednice skladno s pridobljenimi soglasij in mnenji. Gre za nov korak, ki kaže na ambicioznost, drznost in odločenost našega okolja na področju razvoja športnega turizma.”

Branko še doda:

“Zanimanje tujih obiskovalcev za kolesarjenje po gorskokolesarskih poteh narašča iz leto v leto. Prav tako je očiten porast gorskih kolesarjev med domačini. Najlepše pri vsem pa je dejstvo, da je med nami vedno več mladih. Škabrijelka je za Novo Gorico velika pridobitev in predstavlja temelj za nadaljnji razvoj gorskokolesarskega turizma na Goriškem. Imamo torej zgodbo. In želimo si, da bi jo lahko skupaj z lokalno skupnostjo gradili naprej.”

Graditelje TCS še vedno lahko podprete preko Trail Karme na trailforks.com

Objava na strani Radia Robin z zvočnimi izjavami

Foto TCS, MONG

Preberi še

MtBrigada 2 Sveta Gora – epidemija dobre volje

Sledite nam