30. oktobra 2023

Posveta sta se udeležila tudi predstavnika gorskih kolesarjev. Nekateri niso vedeli, da se tudi kolesarji trudimo za legalizacijo. Nesorazmernosti glob se vsi zavedajo.

Minuli četrtek je v Ljubljani potekal medresorski posvet na temo nadzora vožnje v naravnem okolju v organizaciji uprave uniformirane policije. Na njem so poleg predstavnikov policije sodelovali tudi predstavniki ostalih nadzornih organov: inšpektorji za naravne vire in rudarstvo, gozdarski in lovski inšpektorji, uslužbenci Zavoda za gozdove in nadzorniki Triglavskega narodnega parka, pa tudi predstavniki civilne družbe.

Vsi organi so imeli svoje predstavitve o izkušnjah glede nadzora vožnje in parkiranja v naravnem okolju – tako o motoriziranem prometu kot tudi o kolesarjih.

Gorske kolesarje sta zastopala Tadej Tekavčič v imenu Kolesarske zveze Slovenije in Golovec trails ter Marko Bernik, ki je za Kolesarsko društvo Zverinice predstavil primer legalizacije poti na Gorjancih.

Tadej je ob predstavitvah za nas nanizal nekaj alinej:

 • Predvsem v policiji so kot glavne težave in izzive navedli bežanje motoristov, zamaskiranost, težko identifikacija ipd. Večina organov je izpostavila tudi pomanjkanje kadra. Dodatno vsi opažajo povečanje teh voženj (predvsem npr. na Pohorju).
 • Ena od težavnih zadev je tudi razpršenost zakonodaje, nejasna zakonodaja in občasna nejasnost, pod katero pristojnost kaj spada.
 • Za prekršek organiziranja vožje s kolesi v naravnem okolju brez dovoljenja se pravno osebo kaznuje 1500 €.
 • 100 € znaša kazen za vožnjo za fizično osebo izven utrjenih poti oz. kjer ni dovoljenja po Zakonu o ohranjanju narave (ZON).
 • V ZON je rahla nejasnost glede nadzora kolesarjev (saj omenja samo vozila na motorni pogon), tako da so kolesarji največkrat kaznovani po Zakonu o gozdovih (ZG).
 • Kazen po ZG je za fizične osebe od 200 do 400 €.
 • Opažajo tudi povečanje števila gradenj kolesarskih poligonov brez ustreznih soglasij ali vednosti lastnika gozdov.
 • Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo predstavi tudi znan primer, ko kaznujejo po ugotovljenem prekršku, objavljenem na družbenih omrežjih. Tega se poslužujejo vse več, kot “dober primer” so navedli med kolesarji kar znan primer z Vrtače iz leta 2016.
 • Večinoma organi delujejo v času t.i. napovedanih akcij, povprečno dvakrat letno.
 • Vsi poudarjajo, da redni nazdor zmanjša število kršitev.
 • Vsi organi pa tudi poduarijo da je najpomembnejše ozaveščanje obiskovalcev o pravilih, kaznih ipd.
 • Poleg naštetih organov (inšpekcije, policija) obstaja tudi Gozdarski nadzor Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS). Oni le opozarjajo in ozaveščajo, glob ne izrekajo.
 • V Triglavskem narodnem parku (TNP) izpostavijo predvsem problem kampiranja in parkiranja, ne toliko vožnje. Cilj jim je preprečiti posledice, ne izrekanje glob.
 • Predstavnik lovskega inšpektorata da poudarek na divjad in pove, da so kolesarji večji problem kot motorna vozila. Prihaja namreč do poškodb divjadi zaradi strahu, ker kolesar divjad preseneti.
 • Od vseh je bilo izpostavljeno, da so problem nesorazmerne kazni – še vedno so večje za kolesarje kot motoriste in da je bil že večkrat podan predlog za spremembo, vendar do zdaj ni bil uslišan.

Tadej dodaja še:

“Besedo smo dobili tudi Tadej Tekavčič (KZS, Golovec trails), ki sem predstavil glavne značilnosti gorskega kolesarstva, kje se vozimo, kakšne težave imamo s pridobivanjem dovoljenj, da potrebujemo več namenskih poti, saj na ta način zmanjšujemo konflikte in razvijamo ta šport. Predstavil sem pozitivne učinke legalnih gorskokolesarskih poti.

Marko Bernik, KD Zvernice, je predstavil njhovo delovanje in izzive, ki so potrebni, da so vzpostavili legalne traile. Poudari tudi hitro vidne pozitivne učinke – vse več otrok na kolesih ipd., ter poudari pomen izobraževanja in ozaveščanja mladih.

Za nama je imel predstavitev še Luka Kutnar, predstavnik za motokros in sorodne discipline. Tam se soočajo še z večjim pomanjkanjem legalnih in urejenih poligonov, zato se jih večina vozi po gozdovih ipd.

Po predstavitvah je sledila debata, kjer smo predstavniki gorskega kolesarstva dobili občutek, da obstaja razumevanje po potrebi prostora za naše dejavnosti tudi s strani zgoraj omenjenih organov. Njihova želja je omejitev teh na določene in urejene poti. Nekateri so izpostavili, da so prvič slišali našo stran zgodbe in niti niso vedeli, da se trudimo z legalizacijo in ureditvijo razmer. Želja je, da bo posluh za te zadeve tudi na nacionalni oziroma lokalni ravni in se tako zmanjša število voženj po območjih, kjer to ni dovoljeno. Predvsem pa, da se v prihodnje spremenijo globe – da ne bo več teh nesorazmerij in da bodo globe za določene prekrške višje.”

Policija pa je v svojem sporočilu med drugim zapisala:

Skupne ugotovitve so, da je zakonodaja, ki ureja vožnjo v naravnem okolju, v osnovi ustrezna, nujni pa so tudi nekateri popravki. Izvajalci nadzora opozarjajo na nesorazmernost zagroženih glob, te so še vedno za kolesarje nekajkrat višje kot za voznike vozil na motorni pogon. Nizke globe prav tako na kršitelje ne delujejo odvračilno. Zakonske določbe so v nekaterih delih nerazumljive, kar povzroča zmedo tako v javnosti kot pri izvajalcih nadzora.

Prisotni so poudarili pomen vzgoje in preventive. Ključno je stalno ozaveščanje o pomembnosti varstva okolja in opozarjanje na posledice, ki jih nedovoljena vožnja povzroča v naravi (uničene ali poškodovane planinske poti, gozdne vlake, travniki in druge površine, poškodovana vegetacija, stres za divjad zaradi hrupa idr.). Na to nenehno opozarjajo tudi različne nevladne organizacije in združenja, lovci, lastniki gozdov, pa tudi obiskovalci in ljubitelji narave.

Posvet je bil odlična priložnost za izmenjavo nekaterih dobrih praks in predstavitev možnih tehničnih rešitev za učinkovitejši nadzor (npr. uporaba dronov in kamer, pa tudi razvoj aplikacije za beleženje ugotovljenih kršitev in ukrepov).

Udeleženci posveta ugotavljajo, da so nujne izboljšave tudi na področju pridobivanja dovoljenj za poligone oziroma glede postopkov sprememb namembnosti zemljišč. Ključno vlogo pri tem pa imajo seveda lokalne skupnosti.

Celotno poročilo na policija.si

Fotografiji policija.si

Preberi še

Kolesarska sezona je za policijo in okoljske inšpektorje zaključena
Preganjati ali ne preganjati?
Viralna zgodba vikenda: Facebook inšpekcija

Sledite nam