19. novembra 2015

Odprimopoti.si objavil odgovore Ministrstva za okolje in prostor glede nejasnosti v zakonodaji. Zakon o planinskih poteh, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o TNP.

V začetku septembra je slovenski gorskokolesarski konzorcij Odprimopoti.si Ministrstvu za okolje in prostor zastavil vprašanje glede nejasnosti v tolmačenju zakonodaje, ki prepoveduje vožnjo s kolesi.

Objavljamo njihova vprašanja in izvleček iz odgovorov ministrstva

Celotne dokumente najdeš v objavi na blogu odprimopoti.si 

Odprimopoti.si: Če v danem trenutku ne obstaja uradna evidenca planinskih poti, kako je možno nedvoumno vedeti, da je neko zemljišče del planinske poti?

Ministrstvo: Potrjuje, da v danem trenutku ne obstaja uradna evidenca planinskih poti ter da status planinskih poti ni urejen, kot to predvideva Zakon o planinskih poteh. Izpostavi pa, da je povsem jasno, da same planinske poti obstajajo. Za ugotovitev ali je neko zemljišče del planinske poti je po mnenju ministrstva v danem trenutku relevanten znak za planinske poti – Knafeljčeva markacija. Dodajajo, da so k reševanju problema že pristopili in sicer v okviru prenove prostorske zakonodaje.

Odprimopoti.si: V kakšnem razmerju sta Zakon o ohranjanju narave in Zakon o Triglavskem narodnem parku ter določbe katerega zakona je potrebno upoštevati pri pridobivanju dovoljenja za javno prireditev na območju Triglavskega narodnega parka? Prireditve, kot je recimo gorskokolesarski maraton.

Ministrstvo: Pojasni, da za ureditev vožnje s kolesi v naravnem okolju na območju Triglavskega narodnega parka veljajo določbe Zakona o Triglavskem narodnem parku. Vendar dodajajo, da menijo, da je potrebno za soglasje za javne prireditve potrebno upoštevati tudi določbe Zakona o ohranjanju narave. In tako naj bi soglasji k javni prireditvi dajali dve instituciji – Zavod RS za varstvo narave ter Javni zavod Triglavski narodni park.

www.odprimopoti.si

Sledite nam