17. oktobra 2016

MTB Community se z odprtim pismom obrača na Mestno občino Maribor, pripravili so tudi predlog za rešitve.

Avgusta smo poročali o protestu mariborskih gorskih kolesarjev pod imenom MTB Community zaradi slabega mestnega upravljanja z ostanki Bike parka Pohorje.

Na sestanek z odgovornimi na Mestni občini Maribor kolesarji sicer še čakajo, medtem pa objavljajo svoj predlog.

Spodaj najdeš njihovo odprto pismo, nižje pa dokument o njihovi viziji in rešitvah za park, saj si želijo aktivno sodelovati pri reševanju situacije.

Preberi še
Bike park Pohorje na radiu Maribor
V Mariboru so protestirali

Uvodna fotografija: pred dvema tednoma je bilo pod Pohorjem na finalu pokala v spustu spet veselo. Foto Pizza Productions

Odprto pismo MTB Community

Spoštovani!

Ker je v zadnjem obdobju, predvsem zaradi slabih razmer v mariborskem bike parku in nedavnega državnega prvenstva v spustu, ponovno aktualna tema Bike Park Pohorje, smo se odločili, da v imenu zainteresirane javnosti in uporabnikov podamo še svoje gledanje na trenutno situacijo, ter spišemo smernice in priporočila za (pre)nujno prenovo parka.

Smo nestrankarska in politično neopredeljena skupina kolesarjev (“MTB Community”) iz Maribora in okolice, ki jih združuje ljubezen do gorskega kolesarstva in narave, predvsem pa do Pohorja. Medtem ko gorsko kolesarstvo v svetu doživlja pravi razcvet, ko se gradijo novi, boljši in večji parki povsod kjer je to le mogoče, se razmere na Pohorju iz leta v leto slabšajo. Trenutno stanje parka je žalosten odsev tega, kar je nekoč bil. Obratuje le ena proga “Flow line”, propadajoči objekti ter zapuščeni in neurejeni odseki prog pa so le še bled spomin na čase, ko je park gostil najpomembnejše tekme svetovnega in evropskega pokala v spustu in stotine tujih kolesarskih turistov.

Pohorje s svojo lego, naravnimi danostmi in obstoječo infrastrukturo namreč skriva potencial, ki ga je potrebno in vredno izkoristiti. Zaradi tega smo se s priloženim dokumentom odločili aktivno vključiti v projekt obnove in upravljanja parka.

Menimo, da lahko z izkušnjami in znanjem, ki smo jih pridobili kot uporabniki sorodnih parkov doma in v tujini, pomagamo pri pripravi gradiva in tako zastavimo smernice za razpisnih pogoje, ki bi omogočale transparenten, strokoven, kvaliteten in razvojno naravnan javni razpis za oddajo BPP v dolgoročno upravljanje. Naš cilj je pomagati zastaviti in opredeliti strateške cilje za bodoče delovanje parka, ter opozoriti na morebitne pomanjkljivosti pri obstoječi praksi vzdrževanja in upravljanja. Širšo javnost želimo seznaniti s prednostmi panoge in pozitivnimi učinki za mesto Maribor in širšo regijo, kot bodoči uporabniki storitev in infrastrukture pa želimo, da se naše želje upoštevajo in vključijo v projekt obnove parka.

V ta namen smo oblikovali dokument, v katerem smo sistematično opredelili in povzeli smernice in priporočila ter primere dobrih praks pri snovanju in upravljanju parka ter predstavili našo vizijo obnove. Dokument bomo predstavili tudi na občini.

Želimo, da se navedene smernice, priporočila in vizija upoštevajo pri pripravi razpisne dokumentacije in realizaciji investitorja, kdorkoli to že bo. Čas je, da se pohorski bike park ponovno vrne med najboljše in najprepoznavnejše parke v Evropi in svetu!

Bike Park Pohorje – Smernice, priporočila in vizija

Sledite nam