Ride Loose Riders Wheelbase Freestyle Giant Ciklo Centar
11. junija 2012

Aktivne počitnice v naravi, tudi na kolesu, med temeljnimi usmeritvami Strategije slovenskega turizma 2012-2016. Tokrat se pisci pripravljalci zavedajo tudi problematike zakonodaje o vožnji v naravnem okolju.

Minuli četrtek je slovenska vlada sprejela dokument z imenom Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016, podnaslovom Partnerstvo za trajnostni razvoj slovenskega turizma in smelo uvodno trditvijo: V letu 2016 bo turizem v Sloveniji temeljil na trajnostnem razvoju in bo kot zelo uspešen gospodarski sektor narodnega gospodarstva ključno prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu.

Trajnostni turizem in usmeritev v aktivne počitnice nista nič novega v slovenski turistični strategiji. Tudi omenjanje pohodništva in kolesarjenja ne.
Strategija pa prvič omenja konkretno problematiko, ki zadeva domačega in tujega kolesarskega gosta: zakonodajo o vožnji v naravnem okolju, vodniške licence (pri kolesarstvu ni toliko problematična preglednost pridobivanja kot veliko nelicenciranih vodnikov) in označitev poti.

Novo je tudi to, da je varčevanje močno zmanjšalo proračun za trženje slovenskega turizma. Lahko turizem v štirih letih z manj doseže več?

Vprašanje pa je tudi, če se bo turistične igralce (Direktorat za turizem, Slovensko turistično organizacijo …) tudi zares kaj slišalo v zvezi z zakonom o vožnji z vozili v naravnem okolju, ali bo ostalo le pri “potrebno je” ter pri tem, da se bodo z mlini na veter borili domači ljubitelji kolesarstva, ki s prihodki od turizma praktično nimajo nič.

Izvleček iz Strategije

Temeljne usmeritve turistične ponudbe
Dobro ohranjena narava in naravne danosti so ključna konkurenčna prednost Slovenije,
iz katere izhaja krovna zgodba Slovenije in temeljna področja turistične ponudbe Slovenije, ki utrjujejo znamko Slovenije in slovenskega turizma I FEEL SLOVENIA.

Zelena
Slovenija je zelena dežela. Z gozdnimi prostranstvi, razkošjem čistih in zdravilnih voda, ohranjanjem izjemne biotske raznovrstnosti, dobro ohranjeno krajinsko pestrostjo, številnimi naravnimi vrednotami, zavezo trajnostnemu razvoju se uvršča med zelene posebnosti Evrope. Glavna ciljna skupina za obisk Slovenije kot turistične destinacije so ljubitelji narave.

Aktivna
Zelene danosti že same po sebi zagotavljajo izjemne možnosti za šport in rekreacijo. Slovenija je že desetletja želeni cilj ljubiteljev pohodništva, kolesarjenja, raznovrstnih vodnih športov in drugih oblik aktivnega preživljanja prostega časa v tesnem stiku z naravo.

Zdrava
Ljubitelji narave in aktivnega življenja imajo jasen cilj – ohranjanje zdravja in dobrega počutja. Naravne danosti, nadgrajene z aktivnostmi in doživetji v privlačne turistične proizvode visoke dodane vrednosti, so odlično izhodišče za zadovoljitev ključnih potreb in želja ciljne skupine turistov.

AKTIVNE POČITNICE

Pohodništvo in kolesarjenje

Oba turistična proizvoda vodi in razvija gospodarsko interesno združenje Pohodništvo&kolesarjenje giz, ki deluje od aprila 2008. Strategiji razvoja pohodništva in kolesarjenja v Sloveniji sta bili izdelani leta 2006. Združenje deluje na podlagi podpisanih pogodb oz. dogovorov s člani, strateško partnerico Slovensko turistično organizacijo in drugimi partnerji. Članstvo sestavljajo specializirane namestitve za pohodništvo in/ali kolesarjenje. Trenutno število članov je 26 z 28 nastanitvenimi obrati. Na tem področju deluje tudi Planinska zveza Slovenije, ki že od leta 1893 skrbi za razvoj planinstva. Ureja več kot 9.000 km označenih planinskih poti in s pomočjo svojih društev upravlja 175 planinskih koč in bivakov.

Pohodništvo in kolesarjenje sta med najpomembnejšimi in najbolj trajnostnimi proizvodi aktivnih počitnic v Sloveniji z več kot 10.000 km dobro označenih pohodniških poti ter več kot 8.000 km označenih kolesarskih poti. Planinska zveza oz. planinska društva imajo 175 planinskih koč; za pohodnike in kolesarje je specializiranih 72 hotelskih in apartmajskih nastanitev.

Vizija združenja je postati močno produktno združenje za ponudbo aktivnih, zelenih, trajnostnih počitnic v Sloveniji ter umestitev Slovenije na zemljevid Evrope kot razvite pohodniške, kolesarske ter nasploh destinacije, s ponudbo različnih dejavnosti na prostem (outdoor). Skupaj z Združenjem slovenskih žičničarjev, ki ponuja zimske smučarske aktivnosti, in Slovensko turistično organizacijo želi združenje tržiti celoletne aktivne počitnice v Sloveniji pod enotno blagovno znamko Active Slovenia. Cilj je povečanje števila prenočitev s področja različnih dejavnosti na prostem (outdoor) za 5 % na leto. Ovira na ravni države je še vedno premalo poudarka na razvoju pohodništva, kolesarjenja in druge ponudbe različnih dejavnosti na prostem (oudoor) ter posledično premalo sredstev za to. Potrebna je večja prožnost na formalni ravni: npr. zakon o vožnji v naravnem okolju (v pripravi), preglednejše pridobivanje vodniških licenc za posamezne proizvode, označevalni sistem za tematske pohodniške in kolesarske poti, …

Planinska zveza Slovenije želi v prihodnje z ureditvijo podzakonskih aktov (npr. zakona o planinskih poteh in zakona o vožnji v naravnem okolju, ki je v pripravi) zagotoviti vire financiranja za vzdrževanje poti in posodobitev planinskih koč (zato da bodo lahko izpolnjevale visoke standarde na področju varovanja okolja). Za planinske koče so v pripravi programi, ki jim bodo dali nove vsebine (npr. izdaja certifikatov Okolju prijazne koče, izdaja certifikata Družinam prijazne koče, izvedba projekta Planinske koča kot interpretacijsko središče).

O Strategiji na strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ride Loose Riders Wheelbase Freestyle Giant Ciklo Centar
Sledite nam