18. julija 2014

Nadgradnja februarskega pisma o nameri, zamisli odprimo.si in nekdanje Slovenske kolesarske pobude danes na Ravnah dobila novo obliko.

Sporočilo za medije:

Danes je na Ravnah na Koroškem potekal delovni sestanek predstavnikov slovenskih organizacij s področja kolesarstva in turizma, ki so februarja 2014 podpisali pismo o nameri glede skupnega interesa po usklajenem in celovitem delovanju za načrtni razvoj gorskega kolesarstva in kolesarjenja, razvoj gorskokolesarskih poti, izobraževanja in usposabljanja gorskih kolesarjev ter spodbujanje priprave strokovne in znanstvene literature s tega področja v Sloveniji.

Na delovnem sestanku je bil ustanovljen konzorcij s formalnim imenom Slovenski gorskokolesarski konzorcij, za namene komuniciranja pa bo uporabljeno poimenovanje “odprimo.si” (beri odprimo pika si), ki z besedno igro simbolično nakazuje, da je na gorskokolesarski skupnosti sami, da si sistematično in kontinuirano prizadeva za razvoj in urejevanja gorskega kolesarjenja kot aktivnosti v naravnem okolju. Istoimenska spletna stran
s Facebook profilom, na katerem se zbira relevantno gradivo s področja razvoja gorskega kolesarstva, bo osrednji elektronski komunikacijski kanal. Za predstavnika konzorcija so imenovali Petra Zajca z RRA Koroška, za namestnico pa Mileno Černilogar Radež s Kolesarske zveze Slovenije.

Organizacije, ki so pristopile h konzorciju, so:
• Kolesarska zveza Slovenije
• KGK Volja – Slovenski gorniški klub Skala
• Regionalna destinacijska organizacija Gorenjska
• LTO Sotočje Tolmin in Kobarid
• Zavod za turizem Maribor-Pohorje
• RRA Koroška d.o.o.
• Pohodništvo in kolesarjenje GIZ
• Združenje slovenskih žičničarjev GIZ
• Zavod Aliansa
• Zbornica gorskih centrov – Gospodarska zbornica Slovenije

Konzorcijska pogodba je trenutno v fazi podpisovanja. Pogodbeni partnerji pa se strinjajo, da je eden ključnih namenov ustanavljanja konzorcija združevanje moči pri razvoju gorskega kolesarstva kot družbeno pomembne dejavnosti v naravnem okolju. Z združevanjem organizacij, ki se ukvarjajo z gorskim kolesarjenjem kot športno, rekreativno, tekmovalno in turistično dejavnost, pa konzorcij postaja najpomembnejši sogovornik pri oblikovanju politik
razvoja na nacionalni ravni.

Uvodna fotografija je simbolična (a sklepamo, da bo konzorcij zastopal kolesarje na vseh velikostih obročnikov), foto N.L.

Sledite nam