11. decembra 2012

Za dolgočasnim naslovom se skrivajo zemljevidi z območji, kjer je možno za kolesarjenje legalizirati gozdne vlake in druge poti.

Vlada Republike Slovenije je na seji 8. novembra sprejela Območne načrte za obdobje 2011 – 2020. Odlok o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij (2011–2020) so objavili v uradnem listu št. 83/2012 z dne 16. 11. 2012.

Na osnovi conacije in prejetih pobud so po štirinajstih gozdnogospodarskih območjih v Sloveniji gozdni prostor razčlenili tudi z vidika rekreacije in turizma. Na zemljevidih so z rumeno barvo označene površine, na katerih je dovoljeno jahanje in kolesarjenje po označenih vlakah, to je cona C. Enako velja tudi za zelenkasto obarvane površine, cono D, le da so v coni C površine s poudarjeno rekreacijsko funkcijo.
Ob podrobni presoji sta poleg peš hoje ježa in kolesarjenje dovoljena tudi v coni B (oražna barva).
Drobne modre lise pa niso jezera temveč območja, ki za rekreativno rabo razen peš hoje po obstoječih poteh niso primerna, cona A.

Priporočljivo brskanje za vse, ki se želite spopasti z legalizacijo poti za vožnjo s kolesi na osnovi Zakona o gozdovih, kot je to uspelo Kolesarskemu klubu Ribnčan. Za podrobnejše informacije pa se boste morali orbniti za območno enoto Zavoda za gozdove. Za začetek že zaradi nizke ločljivosti objavljenih kart.

Načrti bodo v veljavi do leta 2020.

Zemljevidi in gozdnogospodarski načrti za vsa območja na strani ministrstva za kmetijstvo in okolje

Za uvodno fotografijo smo izrezali košček Koroške.

Sledite nam