16. avgusta 2012

Po novem lahko v Sloveniji sklenemo tudi kasko zavarovanje kolesa in zavarovanje kolesarjeve odgornosti, celo zavarovanje pomoči na cesti. Zaenkrat le pri Zavarovalnici Maribor.

Če si kot Ned Flanders iz Simpsonovih, potem ne verjameš v zavarovanja. Za Neddyja je to le vrsta igre na srečo. Ali kolesarji verjamemo v zavarovanje svojih koles, teles in odgovornosti? Kakor kdo. Na tem področju se tudi v Sloveniji odpirajo nove možnosti.

Zavarovalnica Maribor je konec prejšnjega meseca v ponudbo uvrstila nova zavarovanja za kolesarje in njihova kolesa. V ponudbi so:
Zavarovanje odgovornosti – jasna reč, tako kot pri avtomobilskem kritje škode, ki jo kolesar povzroči tretjim osebam in njihovi lastnini;
Kasko zavarovanje koles – prav tako po zgledu avtomobilskih zavarovanj zavarovanje škode na kolesu, ki nastane v prometni nesreči, pa tudi ko se kolo poškoduje na ali v vozilu poškoduje v prometni nesreči ter v še nekaj primerih;
Nezgodno zavarovanje – klasika z zavarovanjem za nezgodno smrt, trajno invalidnost in dnevno odškodnino;
Osebna asistenca – kritje prevoza v bolnišnico in povezanih stroškov doma in v tujini;
Zavarovanje pomoči na cesti – popravila in pomoč na kraju nesreče ali okvare.

Podrobneje o zavarovanjih na strani Zavarovalnice Maribor

Prvi dve zavarovanji, zavarovanje kolesarjeve odgovornosti in kasko zavarovanje kolesa, sta popolna novost na slovenskem trgu.
Nezgodno zavarovanje in osebna asistenca sta že znani zavarovanju, ki ju krije tudi klasično športno zavarovanje.
Pomoč na cesti pa … verjetno boste sami prej zamenjali zračnico in speli strgano verigo. Morda zanimivo za kakšnega kolesarskega popotnika po Sloveniji in Hrvaški.

Zavarovalnica Maribor je prijazno in izčrpno odgovorila na nekaj naših vprašanj

mtb.si: Ali kasko za kolesa vključuje kakšno koli zavarovanje v primeru kraje?
ZM: Kasko zavarovanje za kolesa krije zavarovanje vlomske tatvine in ropa, torej kadar storilec vlomi v zaklenjene prostore, podstrešje, klet, lopo, garažo.

“Škode zaradi prometne nesreče”: kakšna je zavarovalniška definicija prometne nesreče?
Prometna nesreča je škodni dogodek na katerikoli površini zaradi trčenja, oplaženja ali padca (med vožnjo), v katerem je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče se kolo in je nastala materialna škoda ali je v njej najmanj ena oseba umrla ali je bila telesno poškodovana.

Je to nesreča s policijskim zapisnikom?
V primeru prometne nesreče je potrebno obvestiti policijo v skladu z določili ZVCP.

Je prometna nesreča tudi padec kolesarja brez vpletenih drugih udeležencev?
Da.

Je to lahko tudi padec v gorskokolesarskem parku? Morda škoda, nastala na tekmovanju?
Da, oba primera se lahko obravnavata kot prometna nesreča, v kolikor so izpolnjeni pogoji, kot jih opredeljuje definicija prometne nesreče.

Lahko prosim ponudite primer premije kasko zavarovanja koles v vrednosti 1500, 3000 in 5000 evrov?
Če ima zavarovanec kolo vredno 1.500eur in želi sklenit kasko zavarovanje, mora ob tem tudi skleniti tudi osnovno zavarovanje odgovornosti in asistence za kolo. Za to bo plačal 57,83 eur premije, v kolikor ima pri Zavarovalnici Maribor sklenjeno premoženjsko zavarovanje. V primeru kolesa, vrednega 3.000 eur, bo premija znašala 98,33 eur, ob pogoju da je premoženje sklenjeno pri ZM. Za kolesa v vrednosti nad 4.000 eur je potrebna individualna obravnava, zato je težko govoriti o višini premije, saj je ta določena glede na stopnjo izpostavljenosti in tveganja samega predmeta zavarovanja kakor tudi zavarovanca.  

Tako pri kasko zavarovanju kot zavarovanju odgovornosti in nezgodnem zavarovanju (pa tudi asistenci) – kako ravnate v primeru odškodninskih zahtevkov, ko je do škode prišlo v naravnem okolju, kjer po zakonodaji vožnja s kolesom ni dovoljena?
Geografsko kritje za zavarovanje koles je opredeljeno v splošnih in posebnih pogojih. Tako za zavarovanje odgovornosti in kaska velja geografsko območje Evrope, za nezgodno zavarovanje ves svet, za zavarovanje asistence pa republika Slovenija in republika Hrvaška, kjer je asistenca omejena na prevozne ceste in tiste poti, ki so dostopne z asistenčnim vozilom zavarovatelja. V kolikor pride do škode in odškodninskega zahtevka geografskem področju, ki je krito po pogojih, ga rešimo.

Za mnenje smo povprašali tudi agenta Sama Cerkovnika iz zavarovalniške agencije Tribuna kapital. Se kje med vrsticami skriva kakšen kavelj? “Nad ponudbo in obrazložitev Zavarovalnice Maribor nimam nobenih pripomb. Glede na to, s kako nejasnimi razlagami posameznih zavarovanj se včasih srečujemo v našem poslu, je vse presenetljivo jasno,” pravi Cerkovnik.

Tako, pri ZM bodo gotovo napisali kakšno kolesarsko polico. Kako bomo lovili pogoje prometne nesreče oziroma kako navdušen bo policist, ko ga bomo iz hoste klicali, naj pride napisat zapisnik o zlomljeni vilici, je pa drugo vprašanje …

Na uvodni fotografiji teoretičen škodni primer. Uničen karbonski obroč, šopek naper, pletenje obročnika … pa je škode za eno manjše avtomobilsko trčenje. Kasko! Foto Grega Stopar.

Sledite nam