19. januarja 2015

O gozdu in tem, kam bi veljalo usmeriti zakonodajo na tem področju, so minuli četrtek razpravljali v Državnem svetu RS. Do besede tudi odprimopoti.si.

Minuli četrtek, 15. januarja, sta Umanotera in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Državnem svetu Republike Slovenije priredila posvet z naslovom “Gozd – naše skupno dobro”. Čeprav aktualni Zakon o gozdovih še ni star niti osem let, je na obzorju namreč že nova zakonodaja na tem področju. Pa to obzorje še ni tako blizu – Zakon o gozdovih naj bi bil uvrščen v normativni program Vlade RS v letu 2016, že letos pa naj bi Vlada RS v parlamentarno obravnavo vložila Zakon o gozdovih v lasti Republike Slovenije.

Lanski Zakon o varovanju narave kolesarjenje načeloma omejuje prijazno – omejuje ga na utrjene poti, kjer lastnik temu ne nasprotuje. A ta velikodušni princip ne velja za gozdni prostor, ki zavzema približno 60 % površine Slovenije. Novi zakoni o uporabi gozdov bodo za kolesarje tako še posebej pomembni.

V javni razpravi po predstavitvah je besedo dobil tudi Peter Zajc, ki je zastopal Regionalno razvojno agencijo za Koroško ter konzorcij Oprimopoti.si.

Povzetek Petrovih petih minut v poročilu odprimopoti.si:
“Predstavnik odprimopoti.si, Peter Zajc, je v razpravi izpostavil, da pri odprimopoti.si verjamemo, da je gorsko kolesarjenje družbeno pomembna aktivnosti s številnimi pozitivnimi multiplikativnimi učinki na družbo. Opozorili smo na razdrobljeno in deloma nasprotujočo zakonodajo. Dodali smo, da bi bilo smiselno Zakon o gozdovih spremeniti na način, kot je vožnjo v naravnem okolju dovolil Zakon o ohranjanju narave (ZON): kolesarjenje je dovoljeno po utrjenih poteh v naravnem okolju, če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti. Povedali smo še, da se je konzorcij odprimopoti.si v letu 2014 sestal na dveh neformalnih sestankih z vodstvom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Zveze lastnikov gozdov, na katerih se je pokazalo, da bi se z bolj ekplicitnimi navedbami, da se kolesarji v naravnem okolju vozimo na lastno odogovornost, pomirilo znaten del bojazni lastnikov zemljišč. Nadalje smo izpostavili, da ima Republika Slovenija v lasti okoli 22 % slovenskih gozdov, na katerih bi bilo smiselno bolj načrtno in sistematično razvijati tudi socialne funkcije gozdov – med katere sodi tudi razvoj in upravljanje rekreacijskih in turističnih poti.”

Celotno poročilo odprimopoti.si

Več o posvetu, vključno s 4-urnim videom (Peter Zajc na 3;16:50), po ogledu katerega pa ti bo kaj bolj jasno o interesih za ali proti kolesarjem v zasebnem gozdu, na ds-rs.si

Na uvodni fotografiji Peter Zajc, ki je malo premešal zrak Državnega sveta. Fotografija je iz videa DS RS.

Sledite nam