Freestyle dostava
Wheelbase Maxxis Freestyle Giant Unior DH Cup SloEnduro
15. novembra 2011

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavilo osnutke gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za obdobje od 2011 do 2020. Določajo tudi območja, kjer bi lahko kolesarili po vlakah in poteh. Sledijo javne razgrnitve in obravnave.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je pred dnevi na svoji spletni strani objavilo osnutke gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za obdobje od 2011 do 2020. To so načrti, ki med drugim določajo tudi območja za rekreativno in turistično rabo za naslednje desetletje.

Objava na strani Zavoda za gozdove
V materialu na strani ministrstva glej predvsem “Členitev gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma” znotraj vsakega GGO

Načrti temeljijo na tokrat prvič objavljeni conaciji slovenskih gozdov, ki jo je pripravil Zavod za gozdove. Gozdovi so razdeljeni na štiri cone:
– v najbolj zaščiteni coni A je dovoljena le hoja po poteh
– v coni B je dovoljena hoja, brez prometa
– v coni C (pokriva največ površine) predvidevajo jahanje in kolesarjenje po označenih vlakah
– v coni D predvidevajo neomejeno rabo gozda skladno z zakonodajo, negozdarsko rabo po dogovoru z lastniki gozdov in občinami

Conacija je nastala takole (zbornik prispevkov na to temo, PDF)

Na straneh so objavljeni tudi termini javnih obravnav v posameznih gozdno gospodarskih in lovsko upravljavskih območjih.

Zgoraj ste že zasledili omembo koles. Načrti pa pomenijo, da se bomo za dostop na vlake in druge poti (označevanje posameznih vlak/poti ali celo območij, kakršno je zaenkrat neuradno tolmačenje) lahko načeloma zavzemali le v conah C in D.

V temi na Tabli je nekaj negodovanja nad conacijo, saj se marsikaj, za kar smo mislili, da bi se dalo legalizirati, znajde v “prepovedanem območju”. Za tvoj glas in pripombe so na voljo javne razgrnitve in razprave. Se bo pa treba obrnit, saj se bo vse odvilo že kar pred koncem naslednjega tedna.,

Freestyle dostava
Freestyle Giant SloEnduro Wheelbase Renthal Oblikovalski studio Ideator
Sledite nam